Tags

Vērtspapīri ir dokumenti, kas apliecina kādas fiziskas vai
juridiskas personas tiesības vai pienākumus pret citu juridisku vai fizisku
personu. Kā piemēru var minēt akcijas (apstiprina noteiktas naudas summas
iemaksu kādā uzņēmumā, līdz ar to tiesības pretendēt uz uzņēmuma peļņu),
obligācijas (parāda vērtspapīrs, kas uzliek par pienākumu atmaksāt aizdevuma
pilno vērtību un procentu likmi noteiktā termiņā) vai vekseļus (tiesiski atzīts
dokuments, kas apliecina parādu). Uzrādot vērtspapīru, tiek panākta tiesību
realizācija, vienlaikus ar tiem iespējams veikt darījumus finanšu tirgos.

Ilgus gadus esam bijuši norobežoti no kapitālistiskās
pasaules, arī pirmskara Latvijas vērtspapīru darījumu tradīcijas padomju laikā
tika aizmirstas. Vienīgie padomju cilvēkam pieejamie vērtspapīri bija valsts
obligācijas, kuras iedzīvotājiem gandrīz spiestā kārtā bija jāiegādājas.  Vērtspapīri bija nevis finanšu tirgus
instruments, bet veids kādā atņemt naudu strādājošajiem. Nevarētu teikt, ka
esam labi sagatavoti 21. gadsimta iespējām.

Vērtspapīri daudziem saistās ar krāšņām amerikāņu filmām par
biržas brokeriem, kuri karstasinīgi vicinās ar papīru žūkšņiem, izkliedz
grandiozus piedāvājumus un izlec pa debesskrāpja logu, ja kaut kas nogājis
greizi. Tomēr šodienas Latvijā vērtspapīru tirgus vairs nav tikai dramatiskos
filmu scenārijos, šodienas cilvēks var brīvi izmēģināt savu laimi šai
ieguldījumu veidā pat ar niecīgu sākuma kapitālu. Nav svarīgi, kāds mērķis –
azarts, vēlme gūt papildus ienākumus, kļūt stāvus bagātam vai nodrošināt sev
saulainas vecumdienas – iespējas ir, un tikai rokas stiepiena attālumā!

Droši vien pirmā lieta, kas būtu nepieciešama jaunajam
vērtspapīru tirgus iekarotājam ir labas datora prasmes.  Protams, ja negribat satraukties  un varat to atļauties, tad vēl joprojām
pastāv iespēja algot brokeri, tomēr internets un lielais informācijas daudzums
tajā sniedz iespēju darboties pašam, bez starpniekiem. Daudzas bankas ļauj
atvērt vērtspapīru kontus, tātad darījumus veikt ērti – caur internetbanku. Nav
vērts arī steigties pirkt daudzās grāmatas, kas sarakstītas par pelnīšanu
vērtspapīru tirgos, uzticamos interneta resursos ir pieejama plaša informācija,
pie tam par baltu velti. Sadarbojoties ar konkrētu banku, iespējams vaicāt
padomu ieguldījumu speciālistam, jo no klienta izvēlētās stratēģijas
veiksmīguma labumu, protams, gūs arī banka.

Visi Latvijā publiskā apgrozībā laistie vērtspapīri pastāv
demateriāli – nav nodrukāti papīra formā, bet pastāv iegrāmatojumu veidā
vērtspapīru kontos vai Sākotnējā reģistrā. Vērtspapīru pirkšana un pārdošana
notiek fondu biržās. Lai iesāktu darījumus, nekur tālu nav jāmeklē, sākumam der
izpētīt Baltijas vērtspapīru tirgu, ko veido Nasdaq grupas biržas Tallinā, Rīgā
un Viļņā
. Šajās biržās darījumi notiek vienā tirdzniecības sistēmā – tā kā
noteikumi un tirgus prakse ir savstarpēji saskaņoti, tad izmaksas pārrobežu
tirdzniecībai Baltijas reģionā ir samazinātas.