Tags

, ,

Svarīgs informācijas avots ir gan pašmāju, gan ārvalstu
izstādes, meses un gadatirgi, kuros var gūt informāciju par precēm un
pakalpojumiem, ko ārvalstu firmas meklē mūsu valstī (tātad pie viņiem to
trūkst), gan arī, kāds sortiments jau ir pieejams attiecīgajā reģionā. Attiecīgi
jāsāk rīkoties, izvēloties atbilstošākos pakalpojumus un preces, kas varbūt
nedaudz jāpielāgo mērķauditorijas prasībām.

Prasību atšķirība ir viens no būtiskākajiem faktoriem
piedāvājuma izvēlē. Ja, piemēram, izvēlētās valsts tauta ir pieradusi pie
īpašas virtuves, tad varētu nākties grūti iespraukties šajā tirgū ar
nepārbaudītiem jaunumiem. Tādā gadījumā iepriekš jārīko preces reklāmas un
izmēģinājumu pasākumi, jāveic dažādi speciāli pētījumi par iedzīvotāju gaumi un
izjūtu. Šāda veida pētījumi varētu būt pietiekami dārgi, tādēļ ir svarīgi
iepriekš aprēķināt iespējamās izmaksu pozīcijas jebkuram pasākumam, kas
saistīts ar tirgus paplašināšanu ārvalstīs. Ir jābūt skaidrībai, ko vēlies
panākt, cik daudz līdzekļu tam ir atvēlēts, vai naudas pietiks un tad – vēlreiz
– vai attiecīgā izdevumu aile ir paturama vai tā jālikvidē.