Tags

Kredītu mājas renovācijai ir izdevīgi ņem, jo jūs iegūstat finansējums līdz pat 100% no projekta izmaksām, aizdevuma valūta – EUR, fiksētā vai peldošā procentu likme, aizdevuma termiņš līdz 15 gadiem, vismaz 75% dzīvokļu īpašnieku atbalsta kredīta ņemšanu un apsaimniekošanas maksas palielinājumu, bankā jānogulda depozīts viena līdz trīs mēnešu kredīta maksājumu apjomā ar nosacījumu, ka tas tiek uzturēts prasītajā lielumā visu aizdevuma laiku, kredītu atmaksā, palielinot apsaimniekošanas maksu par 1 m2 atbilstoši apdzīvojamai platībai, aizdevuma summai un termiņam, pamatsummas atmaksu var uzsākt pēc remontdarbu pabeigšanas nodrošinājums – nākotnes naudas plūsma, proti, dzīvokļu īpašnieku laikā veikti ikmēneša maksājumi par apsaimniekošanu. Jums ir iespēja saņemt kredītu daudzām lietām, piemēram, jumta nomaiņai, mājas ārsienu siltināšanai, kāpņu telpas remonta, iekšējo komunikāciju remontam vai nomaiņai, piemēram, kanalizācijas nomaiņai, Logu un durvju remontam vai nomaiņai, logu un durvju remontam vai nomaiņai, pagraba pārsegumu siltināšanai, apkures cauruļvadu izolācijai. Līdz ar ēkas renovāciju pieaug īpašuma vērtība un mājas mūža ilgums, kā arī ievērojami samazinās izdevumi par apkuri un risks par neparedzētiem remontdarbiem. Turklāt sakārtotu mājokli ir vieglāk uzturēt un pārvaldīt.

Lai saņemtu kredīta aizdevumu (jautājumiem un atbildēm) mājas renovācijai jums ir nepieciešami sekojošie dokumenti-

  • Aizņēmēja juridiskie dokumenti.
  • Aizņēmēja finanšu dokumenti.
  • Informācija par renovējamo ēku (t.sk. darbu apskats un tāme).
  • Iedzīvotāju lēmums par dalību energoefektivitātes projektā, kredīta ņemšanu un apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu kredīta maksājumu veikšanai.
  • Informācija par mājas dzīvokļu īpašniekiem.
  • Mājas energoaudits.
  • Vienkāršotās renovācijas tehniskais projekts.